Välkommen till oss! Vi tycker att det är roligt att möta människor, oavsett om du är företagare i det nystartade bolaget, ägare av det gamla företaget eller ekonomichef eller styrelseledamot i det etablerade företaget. Vi vill möta dig som påverkar ditt bolag på ett eller annat sätt, höra om dina tankar kring företaget, vilka mål du har med det och hur du ser på framtiden. Utifrån detta vill vi hjälpa dig med det du behöver för att kunna göra ditt bolag lite bättre, vare sig det är revision, redovisning eller rådgivning du behöver hjälp med.

Redovisning

Redovisning, eller bokföring som det också kallas, är lagreglerat. I Bokföringslagen står det att ett företag ska:

 • Löpande bokföra alla affärshändelser
 • Se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik
 • Bevara all räkenskapsinformation i sju år
 • Avsluta räkenskapsåret med ett bokslut och ofta en årsredovisning

Vi kan hjälpa dig att beskriva hur redovisningen ska organiseras utifrån dina behov och förutsättningar. Själva utförandet av den löpande redovisningen lämnar vi med varm hand över till ditt eget företag. Vill du inte sköta redovisningen själv kan vi rekommendera en redovisare till ditt företag.

Avslutningen av den löpande redovisningen med årsbokslut och årsredovisning är sådana tjänster vi gärna utför åt ditt företag.

Revision

Revison är på samma sätt som bokföring lagreglerat, även om det numer finns en frivillighet för de minsta aktiebolagen. Aktiebolagslagen anger att revisorn ska:

 • Granska bolagets årsredovisning och bokföring
 • Granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
 • Följa bolagsstämmans anvisningar
 • Lämna en revisionsberättelse

När vi utför revision börjar vi med planering. Att förstå företaget och de risker det har. Vad gör företaget? Hur får det betalt för sina aktiviteter? Hur ser rutinerna ut? Var kan det gå fel? När vi har skapat en förståelse över företaget kan vi förstå hur bokföringen bör se ut. Utifrån hur det bör se ut kan vi granska hur det faktiskt ser ut. Om bokföringen återspeglar bolagets affärshändelser och om de uppfyller de krav som ställs i lagar och i den goda redovisningsseden.

När vi har dragit våra slutsatser om huruvida styrelsen har satt upp riktlinjerna för bokföringen och om bokföringen är rättvisande rapporterar vi till styrelsen i form av en revisionsberättelse. Vi delger också styrelsen våra väsentliga kommenterar ifrån vår granskning.

Rådgivning

Rådgivning är inte lagreglerat på samma sätt som redovisning och revision. Men för oss är det viktigt att:

 • Hantera känsliga företagsuppgifter konfidentiellt
 • Vara lyhörd för era behov, krav och önskningar
 • Hitta kreativa och ekonomiska lösningar

Vi har genom vårt jobb med redovisning, revision, konsultationer och att själva vara företagare samlat på oss erfarenhet som vi vill ge vidare till dig och ditt företag. Vill du köpa en verksamhet? Eller sälja? Vill du flytta ut en del av ett bolag till ett nytt? Ska du ta ut lön, pension eller utdelning? Eller vill du bara få rätt på vart du ska med ditt företag och hur du tar dig dit?

För oss är ingen fråga för stor eller för liten. Det är frågorna som leder oss till svaren.

"Vårt jobb går till stor del ut på att granska ditt företags bokföring och affärer för att kunna berätta vart ditt företag är på väg och hur resan går. Kanske ger vi dig också en ny vägkarta."

Våra kunder är olika men alla engagerade i sitt företag eller sin organisation. Vi har en del kunder som är intresserade av redovisning. Andra är mer intresserade av struktur och kultur. Ytterligare andra är mer intresserade av hur mycket pengar det blir kvar efter att skatten är betald.

Oavsett vilket ditt huvudintresse är vill vi vara med i ditt företags utveckling och bidra till att den blir lite bättre än utan oss. Vi vill vara lyhörda och vägleda dig till den bästa lösningen, vare sig det är inom redovisning, revision eller rådgivning. Pröva oss du också!

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, maila eller besöka oss.

Erik Lagerqvist, Vägkartan
Erik Lagerqvist, Auktoriserad revisor med 15 års erfarenhet av redovisning och revision